I denne uge (uge 25) bliver stamveje og stikveje til disse afhøvlet. Senere på ugen vil der blive pålagt støvbinder, så støvgener fra vejene bliver minimeret.

Ovenstående er ikke ensbetydende med, at hastigheden på vejene kan sættes op. Desværre må vi konstatere, at hastighedsbegrænsningen på 20 km/t ikke i alle tilfælde respekteres. I foreningens område er flere huse blevet solgt til børnefamilier, hvilket betyder, at der er flere børn der færdes i området, og på vejene –  Husk på, at børn ikke kan forventes at være lige så færdselsvante og forudseende som voksne.

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen
Formand