Som mange af jer nok har konstateret, så trænger foreningens veje til en fornyet afhøvling og pålægning af støvbinder.
Bestyrelsen behandler på møde d. 29. maj en plan for hvornår disse arbejder kan udføres. Påbegyndelse af arbejderne er dog udfordret af følgende,
– Vejene i øjeblikket er ganske tørre, og afhøvling som følge heraf ikke kan udføres
– Pålægning af støvbinder vil først ske når afhøvling er foretaget
– Grevinge Vandværk udfører i maj/juni måned udskiftning af de resterende vandledninger på adresserne Gennemløbet 1 til og med 6, samt alle adresser på Gyvelstien og Lærkestien.

I forbindelse med udskiftningen vil der i større eller mindre omfang blive foretaget gravearbejder i rabatter og veje. Udskiftningen kan først påbegyndes når grundvandstanden er lavere end den er i øjeblikket.
De berørte adresser er informeret om arbejderne gennem informationsskrivelse fra vandværket. Du kan se informationen ved at klikke på dette link:  info ledningsrenovering

Foreningen vil sammen med entreprenøren forsøge at koordinere arbejderne med afhøvling, pålægning af støvbinder, og udskiftning af vandledninger på en hensigtsmæssig og rationel måde.

Til orientering kan det oplyses, at bestyrelsen på mødet d. 29. maj også vil tage stilling til afhøvling af stikvejene (stikveje til gennemløbet, Gyvelstien, Lærkestien, Enebærstien og Tujastien).

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andersen
Formand