Opkrævning af kontingent for 2021

Flere har efterlyst opkrævning af kontingent for 2021. Ifølge foreningens vedtægter er betalingsfristen d. 1. feb. Bestyrelsen besluttede at kontingentopkrævningen for 2021, og efterfølgende år, skulle foretages via "Betalingsservice -Web" (tidligere PBS). Betalingsfristen d. 1. feb. giver en udfordring i forhold til betalingsservice, idet systemet registrerer det som en betaling [...]

2021-01-25T13:24:05+01:00januar 25th, 2021|Nyheder 2018|

Godt nytår – og lidt info!

Først og fremmest ønskes alle medlemmer et godt og forhåbentligt lykkeligt nytår. Vor uønskede gæst Covid-19 har nu mere eller mindre plaget os igennem et lille års tid, og har medført store forandringer for alle. Det er vort håb, at restriktioner og kommende vaccinationer kan gøre sit til, at vores [...]

2021-01-10T14:32:51+01:00januar 10th, 2021|Nyheder 2018|

Opkrævning af kontingent for 2021

Kære medlemmer I vil modtage opkrævning af kontingent for 2021 ultimo januar. Foreningen har indgået aftale med "Betalingsservice" (PBS), og de fremsender opkrævningerne til jeres folkeregister adresse. Vi vil opfordre til, at I tilmelder jer betalingsservice i forbindelse med betalingen. Kontingentet i 2021 er 800 kr., og betalingsfristen er fortsat [...]

2020-12-02T12:52:30+01:00december 2nd, 2020|Nyheder 2018|

Fyldigt referat fra bestyrelsesmøde d. 31. okt. 2020

Bestyrelsen afholdt d. 31. okt. sit første møde efter den ekstraordinære generalforsamling. At det først var muligt at afholde mødet 2 mdr. efter den ekstraordinære generalforsamling skyldes, at det har været en langsommelig proces at indhente relevante brugeradgange til forskellige systemer, udarbejde nyt regnskab for 2019, udføre bogføring for 2020, [...]

2020-11-05T15:23:51+01:00november 5th, 2020|Nyheder 2018|

Status for grundejerforeningens økonomi mm. pr. d.d.

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Lammefjorden Formålet med dette indlæg er, at give en aktuel status på foreningens økonomi. Regnskab 2019 Foreningens regnskab udviser et underskud på i 2019 på 37.503 kr. I beløbet er indregnet en hensættelse på 10.700 kr. til jubilæumsfest. Pr. 1. januar 2020 er der i alt [...]

2020-09-27T12:49:13+02:00september 27th, 2020|Nyheder 2018|

Vedrørende kontingent for 2020!

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Lammefjorden. En gennemgang af kontingentindbetalinger for 2020 har vist, at 12 medlemmer endnu ikke har betalt kontingent. Tidsfristen for indbetaling var 1. feb. 2020. Hvis du allerede nu bliver klar over, at du ikke har indbetalt kontingentet på 800 kr. for 2020, vil vi bede dig [...]

2020-09-18T17:07:03+02:00september 18th, 2020|Nyheder 2018|

Kort nyt fra bestyrelsen!

Efter en noget turbulent tid for grundejerforeningen, så skulle vi nu være på vej ind i en mere stabil periode. Som de fleste af jer sikkert er klar over, så er der valgt en ny bestyrelse for foreningen. I kan se navne på bestyrelse, suppleanter og revisorer på denne hjemmeside [...]

2020-09-01T21:11:41+02:00september 1st, 2020|Nyheder 2018|
Go to Top