Bestyrelsen afholdt d. 31. okt. sit første møde efter den ekstraordinære generalforsamling.
At det først var muligt at afholde mødet 2 mdr. efter den ekstraordinære generalforsamling skyldes, at det har været en langsommelig proces at indhente relevante brugeradgange til forskellige systemer, udarbejde nyt regnskab for 2019, udføre bogføring for 2020, skabe overblik over foreningens økonomi mv., samtidig med at vi skulle finde plads i vore kalendere. Men nu har det første møde været afholdt, og referatet finder du frem til ved at klikke på et af de nedenstående links. I referatet kan du bl.a. læse,

• En række af orienteringer om økonomi, status på kontingentindbetalinger 2020, forhøjelse af bidrag til Dige- og pumpelag med 80%, drænarbejder i 2019/2020, anmeldelse om underslæb

• Beslutninger vedrørende ordinær generalforsamling 2020, budget og kontingent 2021, gentegning af ansvarsforsikring, salg af havetraktor, fjernelse af grenaffald, opkrævning af kontingent for 2021, vedligeholdelse af veje og dræn m.m.

Du finder dokumenterne ved at klikke på nedenstående links, eller besøge foreningens hjemmeside.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andersen
Formand

2020 Referat fra bestyrelsesmøde d. 31. okt. 2020

2019 Regnskab 2019

2021 Budget 2021