Som tidligere annonceret, afholdes der generalforsamling i foreningen lørdag d. 20. juli kl. 10.00, i Engelstrup Forsamlingshus.
Indkaldelse, dagsorden, revideret regnskab for 2018 og budget for 2020 (herunder kontingentfastsættelse for 2020) er søndag d. 30 juni afsendt pr. brev til registrerede postadresser. For medlemmer der er bosiddende i foreningens område, er materialet afleveret i respektive postkasser.

Vi håber på at så mange medlemmer som muligt vil møde frem til generalforsamlingen, fremfor at lade sig repræsentere ved fuldmagt. På dagsordenen er optaget en række vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages såfremt mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede (53 medlemmer), og mindst 2/3 af disse stemmer for vedtægtsændringen. Man kan således ikke stemme pr. fuldmagt, eller pr. brev, når det drejer sig om vedtægtsændringer. (se vedtægternes  4. Stk. 4).
Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne ikke er tilstede, skal der jf. vedtægterne indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling indenfor 30 dage.

Ved at klikke på nedenstående link, finder du det udsendte materiale, samt referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 22. sep. 2018, og foreningens gældende vedtægter:

190630 Materiale ordinær generalforsamling 2019

2018 Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 22. september 2018

Gældende vedtægter for GF-Lammefjorden

Med venlig hilsen
Bestyrelsen