Har du/I,

  • Skiftet folkeregisteradresse siden 1. januar 2019
  • Skiftet email adresse siden 1. januar 2019
  • Ikke meddelt din/jeres email adresse,

så vil vi bede om at du/I meddeler dette til foreningens kasserer Bjarne Andersen, på mail adressen kasserer@gf-lammefjorden.dk.

Ovenstående af hensyn til den snarlige udsendelse af indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling d. 20. juli 2019, kl. 10.00 i Engelstrup Forsamlingshus.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen