Grundejerforeningen sælger sin havetraktor, da denne ikke længere skal anvendes af foreningen.

Havetraktoren, som er af mærket Alpina-model BT 108 SD HC, med en klippebredde på 108 cm, er indkøbt som ny i oktober 2019, og har således kun været anvendt i vækstsæsonen 2020. Yderligere tekniske oplysninger findes på linket https://issuu.com/stiga.group/docs/alpina_catalog_2019_int/49.

Havetraktoren udbydes til salg blandt foreningens medlemmer, og det er således alene foreningens medlemmer der kan byde på denne. Bestyrelsesmedlemmer, eller medlemmer af disses husstand, kan ikke byde på traktoren.

Bestyrelsen har fastsat en mindste pris på 6.000 kr., og det er således alene bud på dette beløb eller højere der kan komme i betragtning. I tilfælde af, at der indkommer bud på enslydende beløb, trækkes der lod blandt disse. Eventuel lodtrækning foretages i overværelse af formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem.

Såfremt du ønsker at besigtige havetraktoren, kan du rette henvendelse til formand Bjarne Andersen, Gennemløbet 11, eller skive til formand@gf-lammefjorden.dk, for at træffe aftale.

Sidste frist for at afgive bud er søndag d. 18. april 2020, kl. 12.00

Du kan afgive bud til formanden ved at skrive en e-mail til formand@gf-lammefjorden.dk, eller aflevere dit bud i postkassen på adressen Gennemløbet 11.