Foreningens hjertestarter der er placeret i krydset Gennemløbet/Gyvelstien er i øjeblikket ude af drift grundet skifte af batteri og elektroder. Nyt batteri og nye elektroder er bestilt, og vil blive monteret straks disse er modtaget fra leverandør.

Hjertestarterne er gjort inaktiv på www.hjertestarter.dk, hvilket betyder at der ikke henvises til denne i forbindelse med opkald til 112. Når udskiftning af batteri og elektroder er foretaget, vil hjertestarteren igen blive gjort aktiv på hjertestarter.dk.

Hvis du ønsker at orientere dig om hver der i øvrigt er placeret hjertestartere, så kan du se dette på www.hjertestarter.dk

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen
Formand