Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinær generalforsamling d. 31. august 2019 er d.d. afsendt pr. e-mail til medlemmer hvor der er registreret en mail adresse, og afsendt (afleveret) pr. brev til øvrige medlemmer. Du finder det udsendte materiale ved at klikke på linket nederst i denne meddelelse.

D. 11. august meddelte Kjeld Gundersen, at han ønskede at udtræde af grundejerforeningens bestyrelse med omgående virkning. På dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling, er valg af formand derfor sat på dagsordenen.
Det er vigtigt for den resterende bestyrelse at oplyse om, at vi fortsætter som medlemmer af bestyrelsen. På dagsordenen er der anført et “eventuelt” foran øvrige bestyrelsesposter/suppleantposter. Dette skyldes, at der vil kunne ske rokering af poster blandt de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, alt afhængig af hvordan punktet valg af formand forløber.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

190831 Indkaldelse og dagsorden ekstraordinær generalforsamling d. 31.08.19 m. bilag