Kære medlemmer af Grundejerforeningen Lammefjorden

Denne udgave at “SenesteNyt” indeholder,
♦ Indkomne forslag til den ordinære generalforsamling, og bestyrelsens indstilling/bemærkninger vedrørende disse
♦ Henvisning til bilag der vedrører den ordinære generalforsamling d. 7. aug. 2021
♦ Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. juli 2021, hvor du bl.a. kan læse om parkering af campingvogne, og anvendelse af sommerhus til helårsbeboelse

Indkomne forslag til den ordinære generalforsamling
Til foreningens ordinære generalforsamling d. 7. aug. 2021, kl. 10.00 i Kulturhuset “Aksen”, Centervejen 91, 4550 Asnæs, er der modtaget nedenstående 2 forslag fra Flemming Pörtner, Gyvelstien 19:

Forslag 1: (Citat) en 55 års jubi fest, da tiden nu er løbet fra den oprindelige, idet man _ ikke ville afholde, som tidligere – planlagt, oplyst på generalforsamling,,,,selv om alt var gjort klar,tidligere” (citat slut).

Forslag 2: (citat) ”at kontigent sættet op, til 1000,- ( måske 900, og så 1000, året efter )” (citat slut)

På bestyrelsesmøde d. 24. juli 2021 blev de 2 forslag behandlet. Bestyrelsens indstilling/bemærkninger til forslagene er gengivet nedenfor:

Angående forslag 1: Bestyrelsen foreslår dirigenten, at forslaget behandles som et ændringsforslag til det af bestyrelsen fremsatte forslag der skal behandles under pkt. 8.1 ”Annullering af tidligere generalforsamlingsbeslutning om afholdelse af jubilæumsfest”. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det af Flemming Pörtner stillede forslag forkastes.

Angående forslag 2: Bestyrelsen har i det udarbejdede budgetforslag for 2022, som skal behandles af generalforsamlingen, fremsat forslag til kontingentet for 2022. En fastsættelse af kontingentet for 2023 skal ske på generalforsamlingen i 2022. Ændringsforslag til kontingentet for 2022 kan således ske under behandling af pkt. 9.2 ”Budget 2022, herunder kontingent for året”.

Bilag til generalforsamlingen
Dagsorden og bilag der vedrører generalforsamlingen kan som oplyst i indkaldelse og dagsorden findes via klik på nedenstående link:
2021 Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling d. 7. aug.
Bilag vil ikke bliver udleveret i papirform, men vil blive vist på generalforsamlingen ved anvendelse af projektor.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. juli 2021
Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. juli 2021, hvor bl.a. spørgsmålet om parkering af campingvogne, og anvendelse af sommerhus til helårsbeboelse blev behandlet. Du finder referatet ved at klikke på efterfølgende link: 2021 Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. juli 2021.

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen
Formand