Lige en lille kort information til jer alle.

  • Datoen for den ordinære generalforsamling er ændret fra lørdag d. 31. juli 2021 til lørdag d. 7. august 2021
  • Der er bestilt afhøvling af stamveje (Gennemløbet, Gyvelstien, Lærkestien, Enebærstien og Tujastien), visse af stikvejene til disse, og pålægning af støvbinder på de nævnte stamveje.
  • Der er afsendt forslag til Odsherred Kommune om etablering af “2 minus 1 vej” på et stykke af Gislingevej. Du kan læse henvendelsen ved at klikke på efterfølgende link 210607 Etablering af 2 minus 1 vej, Gislingevej

I løbet af denne uge vil referat fra bestyrelsesmøde d. 29. maj blive lagt på hjemmesiden. I referatet kan du læse mere om det ovenfor nævnte.

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen
Formand