Sidste frist for betaling af kontingent for 2021 var d. 1. feb.

Vi kan konstatere, at der fortsat er mange medlemmer som endnu ikke har indbetalt kontingentet, så derfor – Hvis du ikke har betalt, så gør det nu!

I slutningen af denne uge udsendes 1. rykker til de der endnu ikke har betalt for 2021. I forbindelse med 1. rykker pålægges der et rykkergebyr på 100 kr.

Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at det er stærkt utilfredsstillende, at kontingent ikke betales til tiden. Manglende betaling medfører, at kasserer og formand skal bruge ressourcer på udfærdigelse og afsendelse af rykkere.

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen
Formand