Nedenstående forslag optages til behandling, under punktet indkomne forslag, på foreningens generalforsamling d. 20. juli.

Pkt. nr. 8.a.1.1

Fællesarealer udlægges til blomsterenge med et bredt udvalg af vilde blomster.

Udlægning af fællesarealerne vil bidrage til en øget biodiversitet, hvor især bier og andre flyvende insekter vil kunne nyde godt af blomsterne. De rigere insektliv endvidere betyde en øget forekomst af sangfugle i området.

De udlagte arealer skal ikke plejes ved græsslåning, hvilket også vil betyde en besparelse i CO2 regnskabet.

Ville det ikke være fantastisk, hvis GLF kunne være en inspirator til andre grundejerforeninger i Danmark………

Med venlig hilsen
Anita og Niels-Erik Torp
Tujastien 4.