På den ekstraordinære generalforsamling d. 22. sep. blev det besluttet, at grundejerforeningen skulle oprette en hjemmeside der tilhører foreningen – Nu er den her!

Fredag d. 28. sep. afhentede formand Kjeld Gundersen og kasserer Bjarne Andersen regnskabsmateriale hos foreningens tidligere kasserer.
På baggrund af en række ønsker om, at honorarudbetalinger og omkostninger ved etablering og fjernelse af vejbump i 2017 blev synliggjort, er regnskabsmaterialet blevet gennemgået med henblik på at kunne oplyse om disse udgifter.

Udgifter vedrørende vejbump:
Etablering af bump 15.361 kr.
Fjernelse af bump     4.538 kr.
I alt                          19.899 kr.

Udgifter bilagsført som “honorar” for bestyrelse og honorarer i relation til generalforsamling
  ÅR            UDBETALT
2018            13.300 kr.
2017            14.200 kr.
2016            12.700 kr.
2015              9.500 kr.
2014              7.200 kr.
2013              6.300 kr.

Den tidligere formand har, på trods af 2 skriftlige henvendelser, ikke afleveret referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, hvorfor det ikke har været muligt at fastslå hvem der har truffet beslutninger om udbetaling af honorarer, og disses størrelser, samt beslutning om etablering af de ikke lovlige vejbump.

Den nye bestyrelse afholder bestyrelsesmøde i uge 41, og referat fra mødet vil blive lagt på hjemmesiden kort tid efter mødet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen