Efter en noget turbulent tid for grundejerforeningen, så skulle vi nu være på vej ind i en mere stabil periode.

Som de fleste af jer sikkert er klar over, så er der valgt en ny bestyrelse for foreningen.
I kan se navne på bestyrelse, suppleanter og revisorer på denne hjemmeside under menupunktet “Bestyrelse”. Hjemmesiden er opdateret med gældende vedtægter, dagsordener og referater fra generalforsamlinger, og tilgængelige bestyrelsesreferater.

Inden udgangen af 2020 bliver det nødvendigt at afholde årets ordinære generalforsamling, blandt andet på grund af at der på generalforsamlingen d. 23. aug. ikke var noget budgetforslag, og dermed heller ikke nogen fastsættelse af kontingent for 2021. Herudover var det ikke muligt at behandle regnskabet for 2019.

Bestyrelsen er igang med at få overdraget materialer, materiel og alle brugeradgange til IT systemer mv. fra den tidligere bestyrelse. Når der er nyt om dette, vil I blive orienteret her på hjemmesiden.

Vi afventer afholdelse af vort første bestyrelsesmøde indtil vi har fået indhentet relevante materialer der kan belyse foreningens aktuelle økonomi m.m.

Fremover vil alle relevante informationer blive formidlet på denne hjemmeside, ligesom alle referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, og selvfølgelig indkaldelser og dagsordener til generalforsamlinger.

Vi håber på et godt og positivt samarbejde med foreningens medlemmmer.

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen
Formand