Flere har efterlyst opkrævning af kontingent for 2021. Ifølge foreningens vedtægter er betalingsfristen d. 1. feb.

Bestyrelsen besluttede at kontingentopkrævningen for 2021, og efterfølgende år, skulle foretages via “Betalingsservice -Web” (tidligere PBS). Betalingsfristen d. 1. feb. giver en udfordring i forhold til betalingsservice, idet systemet registrerer det som en betaling i februar måned (uanset hvilken dato der er opgivet i feb.), og derfor først trækker de for længst indberettede oplysninger d. 20. januar. Herefter skal de indberettede data udskrives, kuverteres, og afsendes med PostNord. Som følge af denne proces, kan I først forvente at modtage jeres kontingentopkrævning torsdag d. 28. januar. Vi beklager, at I først modtager opkrævningen kort tid inden betalingsfristen, men den arbejdsgang der er gældende for “Betalingsservice-Web” er det ikke muligt for os at ændre på.

Der skal lyde en opfodring til, at I tilmelder jeg betalingsservice når i betaler kontingentet for 2021, da dette vil sikre er tidligere advisering om betalingen, og samtidig nedbringer foreningens udgifter til betalingsopkrævning.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andersen
Formand