Kære medlemmer
I vil modtage opkrævning af kontingent for 2021 ultimo januar. Foreningen har indgået aftale med “Betalingsservice” (PBS), og de fremsender opkrævningerne til jeres folkeregister adresse. Vi vil opfordre til, at I tilmelder jer betalingsservice i forbindelse med betalingen. Kontingentet i 2021 er 800 kr., og betalingsfristen er fortsat 1. feb.

Skulle i have spørgsmål vedrørende kontingent, kan I rette disse til foreningens kasserer Marijanne Nielsen på mail adressen kasserer@gf-lammefjorden.dk

NB! Det annoncerede bestyrelsesmøde d. 12. dec. flyttes til feb. 2021.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andersen
Formand