Tidligere i dag udsendtes “Seneste Nyt”, hvor der henvises til indkaldelse og dagsorden for generalforsamlingen d. 7. aug. Af en uforklarlig årsag, er det ikke muligt at tilgå bilaget der indeholder referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 23. aug. 2020. Det er muligt at tilgå bilaget ved at benytte dette link: 2020 Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 23. aug

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen
Formand