I referat fra bestyrelsesmøde d. 18. sep. 2021 kan du bl.a. læse om,
– Serviceaftale på foreningens hjertestarter
– Fjernelse af grenaffald beliggende i den sydlige ende af den Nord/Sydgående sti (stien der krydser Gennemløbet)
– Status på forslag om etablering af “2 minus 1 vej” på Gislingevej

Du kan finde referatet ved at klikke på efterfølgende link: 2021 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. sep. 2021

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen
Formand