Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. maj 2019 finder du ved at klikke på nedenstående link:
2019 Referat bestyrelsesmøde d. 24. maj 2019

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder finder du under menupunktet “Bestyrelse/Referater fra bestyrelsesmøder”