Du får adgang til at læse referat fra bestyrelsesmøde d. 20. aug. ved at klikke på efterfølgende link 2021 Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. nov. 2021

Forud for bestyrelsesmødet havde undertegnede meddelt bestyrelsen, at jeg grundet sygdom nedlagde mit hverv som formand for foreningen, og dermed mit medlemskab af bestyrelsen.
1. suppleant Allan Køster (Gennemløbet 8) er indtrådt i bestyrelsen, og Lars Carlson (Gennemløbet 7) konstitueres som formand frem til førstkommende generalforsamling.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andersen