Referat fra ordinær generalforsamling d. 7. aug. 2021, samt budget  for 2022 (herunder kontingent for 2022), kan læses ved at klikke på nedenstående link:

2021 Referat af ordinær generalforsamling d. 7. aug. 2021

2022 Budget og kontingent 2022

Med venlig hilsen

Bjarne Andersen
Formand