Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. feb. 2019 kan du læse ved at trykke på dette link: 2019 Referat bestyrelsesmøde d. 23. feb. 2019

D. 23. feb. 2019 blev foreningens regnskab for 2018 revideret af revisorerne. Bestyrelsen har efterfølgende godkendt regnskabet. På den ordinære generalforsamling lørdag d. 20. juli 2019, vil regnskabet blive forelagt til drøftelse og godkendelse.
En tidligere generalforsamling har besluttet, at der i hvert af årene 2016/2017/2018 og 2019 skal hensættes 10.700 kr. til afholdelse af foreningens jubilæum. Denne hensættelse har ikke tidligere været opført på regnskaberne, hvorfor hele den hensatte beløb i årene 2016/2017 og 2018 er opført på Regnskab 2018.
Du finder Regnskab 2018 ved at klikke på dette link: 2018 Regnskab 2018.

Referater fra bestyrelsesmøder finder du under menupunktet “Bestyrelse” og regnskaber finder du under menupunktet “Økonomi”.

Op til påsken i år, vil “stamvejene” Gennemløbet, Gyvelstien, Lærkestien og Tujastien blive vedligeholdt/renoveret. Vejret vil dog have indflydelse på hvornår arbejdet kan gennemføres. Når det mere konkrete tidspunkt er kendt, vil dette blive skrevet på denne hjemmeside. Arbejderne der gennemføres, er nærmere beskrevet i referat fra bestyrelsesmøde d. 23. feb.

Vi har desværre konstateret, at der fortsat er beboere der ikke overholder hastighedsgrænsen på 20 km/t i foreningens område, og ligeledes “tager svingene” med høj hastighed. Derfor en henstilling til, at vi alle overholder hastighedsgrænsen, så det kan være sikkert at færdes på vejene.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen