På side 3 i indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen står der under afsnittet “Angående udstedelse af fuldmagter”, pkt. 2 “Hvad fuldmagten omfatter, eksempelvis at der gives fuldmagt til at repræsentere ejer i alle afstemninger og valg på den ekstraordinære generalforsamling d. 22. sep. 2018” – Der skulle selvfølgelig stå den ordinære generalforsamling d. 20. juli 2019 i sidste del af sætningen. Vi beklager fejlen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen