Spuling af dræn
Tirsdag d. 19. okt. bliver dræn i foreningens område spulet, således disse er klar til at modtage og bortlede det nedbør der måtte komme i løbet af vinteren/foråret. Senere vil grøft langs Ovebæks Høj, på strækningen langs det store nordlige fællesareal, bliver oprenset.
For at komme til nogle af brøndene der hører til hoveddrænet, kan det være nødvendigt at få adgang til disse på nogle af parcellerne på Enebærstien. De berørte parceller skal ikke foretage sig noget i den anledning.
Du kan se oversigt over drænenes placering på ved at klikke på efterfølgende link: Oversigt over dræn

Igen fri passage på den nord/sydgående sti
Hvis du ikke allerede har bemærker det, så er det igen muligt at benytte den nord/sydgående sti der “krydser” Gennemløbet, i daglig tale kaldt brandbæltet/brandvejen,

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen
Formand