Kære medlemmer af Grundejerforeningen Lammefjorden.

En gennemgang af kontingentindbetalinger for 2020 har vist, at 12 medlemmer endnu ikke har betalt kontingent. Tidsfristen for indbetaling var 1. feb. 2020.

Hvis du allerede nu bliver klar over, at du ikke har indbetalt kontingentet på 800 kr. for 2020, vil vi bede dig om at gøre dette straks.
Kontingentet kan indbetales via MobilePay nr. 67464, eller ved overførsel til foreningens konto i Dragsholm Sparekasse Reg. nr.0537 – Konto 770795. Ved indbetaling husk da, at anføre matrikelnummer og/eller sommerhusadresse, så vi har mulighed for at registrere din indbetaling korrekt.

I løbet af den kommende uge, uge 39, vil der blive udsendt “rykkerbrev” pr. mail eller pr. post til de medlemmer der endnu ikke har betalt kontingent, og sædvanlig inddrivelsesprocedure vil efterfølgende blive iværksat.

Hvis du skulle have spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte undertegnede på mail adressen formand@gf-lammefjorden.dk.

Undertegnede og kassereren har netop gennemført en rekonstruktion af regnskabet for 2019, og er igang med at ajourføre bogføringen for 2020. Mere om dette i et kommende opslag på denne side.

Når der er fuldt overblik over foreningens økonomi, etableret adgang til alle digitale platforme, og vi modtager et fuldt opdateret medlemsregister, vil der blive afholdt bestyrelsesmøde. På bestyrelsesmødet vil dato og dagsorden for den ordinære generalforsamling 2020 blive fastlagt.

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen
Formand