Foreningens årsregnskaber og budgetter findes ved at trykke på nedenstående links.

Det har ikke været muligt at vise budgettet for 2016, da dette ikke er overdraget fra den tidligere bestyrelse.