Det årlige kontingent til foreningen besluttes på den årlige ordinære generalforsamling. Det årlige kontingent gælder for perioden fra 1. januar til 31. december, og skal betales senest d. 1. februar, eksempelvis skal kontingentet for 2025 betales senest d. 1. februar 2025.

Der udsendes indbetalingskort via Betalingsservice til ejers folkeregisteradresse. Indbetalingskortet giver mulighed for tilmelding til automatisk Betalingsservice. Indbetalingskort udsendes omkring årsskiftet.

Af foreningens vedtægter “§8. Kontingent til foreningen” fremgår følgende,

Stk. 1. Kontingent til grundejerforeningen opkræves 1/1 årligt, forfaldsdato er 1. februar. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 5 dage fra forfaldsdagen, fremsendes endnu et påkrav til den pågældende grundejer. Dette påkrav skal være betalt inden 10 dage, d.v.s. 15. februar, sker dette ikke, fremsendes endnu et påkrav til den pågældende grundejer. Dette påkrav skal være betalt inden 10 dage, d.v.s. 25. februar. Sker dette ikke, vil påkravet overgå til retslig inkasso. Ved hver rykkerskrivelse pålægges et gebyr på 100 kr. jf. Gebyrloven.

Stk. 2. Alle omkostninger i forbindelse med retslig inkasso afholdes af den pågældende ejer.

Af fællesdeklarationen, der er gældende for alle nuværende og fremtidige ejere af matriklerne 24 m. fl. Lammefjorden, Grevinge Sogn, er der pligtigt medlemskab af Grundejerforeningen Lammefjorden.

Henvendelse vedrørende kontingent rettes til foreningens kasserer på mail adressen kasserer@gf-lammefjorden.dk

Kontingent 2024

  • 1000 kr. med forfaldsdato senest d. 1. februar 2025. Kontingentopkrævning udsendes ultimo januar md. via Betalingsservice til medlemmernes folkeregisteradresse.